پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل، کابل فیبر نوری است که یک سر آن کانکتور متصل شده و سر دیگر آن آزاد بوده و به کابل فیبر نوری دیگری فیوژن می شود. کانکتورهایی که در انتهای کابل فیبر قرار می گیرند، می توانند از انوع مختلف FC، LC، SC، ST و... با پولیش APC و یا UPC انتخاب شوند. پیگتیل های این شرکت از مرغوب ترین کانکتورها تشکیل شده و فرول آن از زیرکنیا ساخته شده است. پیگتیل ها در انواع 12، 24 و 48 و به صورت داپلکس و سیمپلکس با کد شناسه FRN-PIG برای شبکه های فیبر نوری طراحی شده اند. نوع معمولی این پیگتیل ها در بازار عرضه شده و قابلیت سفارشی سازی مطابق با نیاز شبکه مشتریان را نیز دارند.