کابل های Loose tube

24–48–72-144core outdoor cable

کابل مقاوم outdoor فیبر نوری با ساختار غیر فلزی با loose tube مرکزی و بیش از 24 فیبرساختار خشک و بدون ژله نصب و راه اندازی آن را ساده تر می نماید

12core outdoor cable

کابل فیبر نوری برای Outdoor، نوار استیل کرکره ای برای حفاظت در مقابل مطلوب جوندگان.لوزتیوب مرکزی تا 12 کر فیبر نوری ساختار خشک بدون ژله