اسپلیتر فیبر نوری

اسپلیتر یکی از دستگاه های پسیو بسیار مهم در شبکه های فیبر نوری می باشد، با یک یا دو ورودی و خروجی های متعدد (1xN , 2xN) که به دستگاه های فیبر نوری مختلف متصل می شود.

اسپلیتر کامپکت

اسپلیتر PLC میکرو از سری اسپلیترهای کامپکت هستند که برای شبکه های فیبر نوری طراحی شده اند. بدلیل ساختار کوچک و جمع جور، موجب شده این نوع از اسپلیتر نیازمند فضای کمی جهت استقرار باشد. اسپلیتر کامپکت بسیار مناسب برای فضاهای کوچک بوده و به راحتی می تواند درون انواع باکس های توزیع و ترمینال بدون اختصاص دادن فضای رزرو شده اضافی، قرار گیرند. این نوع از تجهیزات می توانند در ساختار شبکه FTTx ، شبکه های فیبر نوری، CATV و غیره بکار گرفته شوند.

اسپلیتر جنرال

اسپلیتر PLC کاستی از سری اسپلیترهای جنرال هستند که برای شبکه های فیبر نوری طراحی شده اند. ساختار کوچک و جمع جور، موجب شده این نوع از اسپلیتر نیازمند فضای کمی جهت استقرار باشد. اسپلیتر جنرال بسیار مناسب فضاهای کوچک بوده و به راحتی می تواند درون انواع باکس های توزیع و ترمینال و یا هر نوع دیگری از باکس قرار گرفته و فضای را بهینه نمایند. این نوع از تجهیزات می توانند در ساختار شبکه FTTx ، شبکه های فیبر نوری، CATV و غیره بکار گرفته شوند.

اسپلیتر رک مونت

اسپلیتر PLC نوع رکمونت برای شبکه های فیبر نوری طراحی شده اند. ساختار اسپلیتر رکمونت کوچک بوده و نیازمند فضای کمی جهت استقرار می باشد. اسپلیترهای رکمونت در ابعاد 1U و 2U بوده و می توانند متناسب با نیاز مشتریان سفارشی سازی شوند. جهت عملکرد استاندارد این اسپلیترها می توانند درون ODF قرار گیرند.. این نوع از تجهیزات می توانند در ساختار شبکه FTTx ، شبکه های فیبر نوری، CATV و غیره بکار گرفته شوند.